Henrik Mohn med nytt selskap: Bilbransjen er i endring

– Dagens innovasjon i bilbransjen drives frem av dresskledte menn i 60-åra. De baserer naturlig nok det de kaller innovasjon på gårsdagens virkelighet. Det er dette de kan, og det de bygger på. Vi skal være fremtidsrettet, og bygge vår virksomhet på morgendagens tankesett.

Det sier daglig leder Henrik Mohn, som sammen med Kongsbil-kompanjong Tore Holm nylig etablerte et nytt aksjeselskap. Henrik Car Solutions AS (Ekstern lenke til Glåmdalen.no) skal utvikle en ny digital og forenklende tjeneste for bil og bilbruk.

 

– Ideen har sitt utspring i erfaringer fra Kongsbil og bil generelt i tillegg til Tore sine erfaringer som investor og bidragsyter i oppstartsselskap, sier Henrik Mohn

Reell innovasjon

– Dette er reel innovasjon. Vi har identifisert noe vi ønsker å løse, som også bærer preg av å ta hensyn til miljø og bærekraft, sier Mohn, og forteller at det nye selskapet ønsker å være premissleverandør for bilbransjen.

– Kanskje vi til og med kan redefinere rammebetingelsene for bransjen. Kjenner man rammebetingelsene før alle andre, har man store muligheter til å utnytte dem maksimalt allerede fra første dag.

Vi lever i digitaliseringens tidsalder, men fremtiden tilhører de som unytter ressursene bedre. Bilbransjen må bli mer opptatt av og fokusert på bærekraft.


Skal fortsatt drive Kongsbil

Henrik Mohn understreker at den nye satsingen ikke skal gå på bekostning av Kongsbil.

– Tvert imot.  Jeg eller vi skal ikke satse mindre på Kongsbil. I år går vi for første gang med et lite overskudd. I løpet av ett år har vi snudd driften fullstendig, fra å være et selskap med årlig minus i millionklassen til å bli en solid bedrift i regionen.

 

Må utnytte ressursene bedre

– Vi lever i digitaliseringens tidsalder, men fremtiden tilhører de som unytter ressursene bedre. Bilbransjen må bli mer opptatt av og fokusert på bærekraft.  Dagens bilbransje er svært tungt eksponert for risiko inn mot den fremtiden som kommer. Og jeg ser på mange måter ingen tydelig vei til hvordan de store aktørene skal kunne omstille seg hurtig nok. Ikke minst med tanke på de kostnadsforpliktelsene de har etablert over tid.

 

– Bilbransjen må bli mer opptatt av og fokusert på bærekraft, sier Henrik Mohn